Duurzaam

Grote crises slaan toe: een wereldwijde bevolkingsexplosie, een van de bronnen van de wereldvervuiling. De Europese bevolkingsgroei stagneert (gelukkig), de nabij levende bevolking van Afrika groeit tot meer dan een miljard. Geen wonder dat duizenden de Middellandse Zee oversteken. Zij willen ook toegang tot onze grenzeloze zelfvernietigende consumptie. Onze economie put de grondstoffen-voorraden uit. Wij vissen de oceanen leeg. Aan bio-diversiteit laten we ons steeds minder gelegen liggen. Massaal verbruik van gas, olie en kolen resulteert in groeiende CO2-produktie die de klimaatverandering voortstuwt. Waterbronnen worden opgekocht door multinationals. Verwoestijning en ontbossing bedreigen de productiemogelijkheden van landbouw, tuinbouw en veeteelt. Gewas-genetisch ingrijpen bedreigt de zelfstandigheid van boeren en de kwaliteit van hun producten.

Het beleid dient gekeerd. Onze aarde is ons aller bezit en garantie voor onze toekomst. Bescherming van onze natuurlijke rijkdommen is beslissend voor ons tot in onze verre toekomst.